பாண்டி அகராதி

இன்னாபா = என்ன , வன்கம் = வணக்கம் , டாங்குசுபா = நன்றி , இனி மேட்டு = இனிமேல் , மெர்சலாவாதே = பயப்படாதே , டகால்ட்டி = ஏமாற்றுதல் , கலீஜா = அசிங்கமாக , சொம்மா = சும்மா , பிரீலே = புரியவில்லை , டாமாகோலீ = பெரியதாக , கீறியே = இருக்கின்றாய் , மன்சாலு = மனிதர்கள் , அக்காங் =ஆமாம் , பேஜாரா பூட்சி = கஷ்டமாக இருக்கிறது , அந்தே மேரி = அது மாதிரி , கொரலுகுட்தேன் = குரல் கொடுத்தேன் , சோக்கு = அழகாக , பெல்லக்கா பையன் = சின்னப் பையன் , தோஸ்துக்கோ = தோழர்கள் , மட்ச்சீ வந்தே = மதித்து வந்தாய் , கீது = இருக்கிறது , பாந்த்ரா பாந்த்ராவ = பெரிது பெரிதாக , குன்சா = அதிர்ஷ்டவசமாக , ரோசகாரமன்சன் = தன்மானமுள்ள மனிதன் , டிமிக்கி குட்தாம்பா = ஏமாற்றிவிட்டான் , கொட்டா = தியேட்டர் , பகுரா = பகட்டாக , சல்பேட்டா = சரக்கு , அப்பால = பிறகு , ஓர = சாராயம் , பிகிலு = சரியாக , உஸ்தாது = மிடுக்காக, டுபாகூரு = பொய் ,டாணாகார் - போலீஸ்கார் , உதாரு உட்டேன் - பயம் காட்டினேன் , சோக்கு குஜிலி - அழகான பெண் , ஜவ்வு - அறுவை , சோக் மாலு - நிறைய பணம் , பிஸ்தா - ரவுடி , அபீட்டு - வந்து விட்டேன் ,

நம்ப பிளாக்குல - பேஜ் நம்பர் போடுவது எப்படி?

·

அல்லா தோஸ்துக்கும் , வன்கம்பா !! 

போன பதிவுக்கு ரொம்பவே ஆதரவு குட்து கர்த்து சொன்னீங்கோ !! 
அதுக்கு ரொம்பவே டாங்க்ஸ் தலீவா !! 


செரி , இந்த தபா !! ஒரு நல்ல பதிவு பாக்கலாம் தலீவா !! 
இப்போ !! 


நீங்க சில வெப் சைட்டுல அந்த பேஜ் முடியுற எடத்துல , அடுத்த 
பேஜ் போறத்துக்கு next , இன்னு குத்து இருப்பாங்கோ , அதே 
மேரி 1 , 2 , 3 , 4 , ........ 10 இது மேரி இருக்கும் , இத நம்ப பிளாக்குல எப்படி வர வெக்கர்து இன்னு பாக்கலாம் !! 


இப்போ !! கிழே இருக்குற கோடின்ங்க !! அப்பிடியே காப்பி பண்ணி , 
டாஷ்போர்ட் போய் , Edit HTML இன்னு இருக்குறதுல போய் , விட்ஜெட்டை 
விரிவாக்கு இன்னு இருக்குறத கிளிக் பண்ணி அதுல , 
]]></b:skin>  இன்னு இருக்குறத கண்டு புடிங்க !! 


( இந்த கோடிங்க கண்டு புடிக்க ஒரு எளிய வழி இருக்கு , ctrl +F பட்டன 
அமுக்குனா ஒரு சின்ன விண்டோ மேல ரைட் சைடுல ஓபன் ஆவும் , 
அதுல ]]></b:skin> இன்னு டைப் பண்ணுங்க , 


இப்போ அது எங்க இருக்கு இன்னு கலர்ல காமிக்கும் , அந்த 
கோடிங்குங்கு மேல இந்த கோடிங்க காப்பி பண்ணிடுங்க , 
.showpageArea a {
text-decoration:underline;
}
.showpageNum a {
border:1px solid #CCCCCC;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpageNum a:hover {
background-color:#CCCCCC;
border:1px solid #CCCCCC;
}
.showpagePoint {
-moz-background-clip:border;
-moz-background-inline-policy:continuous;
-moz-background-origin:padding;
background:#CCCCCC none repeat scroll 0 0;
border:1px solid #CCCCCC;
color:#333333;
margin:0 3px;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpageOf {
margin:0 3px 0 0;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpage a {
border:1px solid #CCCCCC;
padding:3px 7px;
text-decoration:none;
}
.showpage a:hover {
text-decoration:none;
}
.showpageNum a:link, .showpage a:link {
color:#333333;
text-decoration:none;
}
இத சேத்துட்டு , டெம்ப்லேட்ட save பண்ணிடுங்க , 
அதுக்கு அப்பால , 


டாஷ்போர்ட் போயிட்டு , தளவமைப்பு போய், 
இங்க கீழே இருக்குற கோடிங்க காப்பி பண்ணி
<script type="text/javascript">

var home_page_url = location.href;


var pageCount=1;
var displayPageNum=3;
var upPageWord ='Previous';
var downPageWord ='Next';


function showpageCount(json) {
var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';

for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);


var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
 if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
   thisNum = postNum;
 }

 if(title!='') postNum++;
 htmlMap[htmlMap.length] = '/search?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;
}
}
itemCount++;

}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
 if(thisNum==2){
  upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="/">'+ upPageWord +'</a></span>';
 }else{
  upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
 }

 fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
 html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
 if(p==0){
   html += '<span class="showpageNum"><a href="/">1</a></span>';

 }else{
  html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
 }
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
 downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
 eFlag++;
}
}
}

if(thisNum>1){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}

html = '<div class="showpageArea"><span class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';


var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


function showpageCount2(json) {

var thisUrl = home_page_url;
var htmlMap = new Array();
var isLablePage = thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1;
var thisLable = isLablePage ? thisUrl.substr(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.length) : "";
thisLable = thisLable.indexOf("?")!=-1 ? thisLable.substr(0,thisLable.indexOf("?")) : thisLable;
var thisNum = 1;
var postNum=1;
var itemCount = 0;
var fFlag = 0;
var eFlag = 0;
var html= '';
var upPageHtml ='';
var downPageHtml ='';var labelHtml = '<span class="showpageNum"><a href="/search/label/'+thisLable+'?&max-results='+pageCount+'">';
var thisUrl = home_page_url;


for(var i=0, post; post = json.feed.entry[i]; i++) {

var timestamp1 = post.published.$t.substring(0,19)+post.published.$t.substring(23,29);
timestamp = encodeURIComponent(timestamp1);var title = post.title.$t;

if(title!=''){
if(itemCount==0 || (itemCount % pageCount ==(pageCount-1))){
 if(thisUrl.indexOf(timestamp)!=-1 ){
  thisNum = postNum;
 }

 if(title!='') postNum++;
 htmlMap[htmlMap.length] = '/search/label/'+thisLable+'?updated-max='+timestamp+'&max-results='+pageCount;

}
}
itemCount++;
}

for(var p =0;p< htmlMap.length;p++){
if(p>=(thisNum-displayPageNum-1) && p<(thisNum+displayPageNum)){
if(fFlag ==0 && p == thisNum-2){
 if(thisNum==2){
  upPageHtml = labelHtml + upPageWord +'</a></span>';
 }else{
  upPageHtml = '<span class="showpage"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ upPageWord +'</a></span>';
 }

 fFlag++;
}

if(p==(thisNum-1)){
 html += '<span class="showpagePoint">'+thisNum+'</span>';
}else{
 if(p==0){
  html = labelHtml+'1</a></span>';
 }else{
  html += '<span class="showpageNum"><a href="'+htmlMap[p]+'">'+ (p+1) +'</a></span>';
 }
}

if(eFlag ==0 && p == thisNum){
 downPageHtml = '<span class="showpage"> <a href="'+htmlMap[p]+'">'+ downPageWord +'</a></span>';
 eFlag++;
}
}
}

if(thisNum>1){
if(!isLablePage){
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}else{
html = ''+upPageHtml+' '+html +' ';
}
}

html = '<div class="showpageArea"><span class="showpageOf"> Pages ('+(postNum-1)+')</span>'+html;

if(thisNum<(postNum-1)){
html += downPageHtml;
}

if(postNum==1) postNum++;
html += '</div>';

var pageArea = document.getElementsByName("pageArea");
var blogPager = document.getElementById("blog-pager");

if(postNum <= 2){
html ='';
}

for(var p =0;p< pageArea.length;p++){
pageArea[p].innerHTML = html;
}

if(pageArea&&pageArea.length>0){
html ='';
}

if(blogPager){
blogPager.innerHTML = html;
}


}


</script>
<script type="text/javascript">

var thisUrl = home_page_url;
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")!=-1){
if (thisUrl.indexOf("?updated-max")!=-1){
 var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?updated-max"));
}else{
 var lblname1 = thisUrl.substring(thisUrl.indexOf("/search/label/")+14,thisUrl.indexOf("?&max"));
}
}

var home_page = "/";
if (thisUrl.indexOf("?q=")==-1){
if (thisUrl.indexOf("/search/label/")==-1){
 document.write('<script src="'+home_page+'feeds/posts/summary?alt=json-in-script&callback=showpageCount&max-results=99999"><\/script>')
}else{document.write('>script src="'+home_page+'feeds/posts/full/-/'+lblname1+'?alt=json-in-script&callback=showpageCount2&max-results=99999"><\/script>')
}
}
</script>Dashboard > Layout > Add a Gadjet > HTML/JavaScript ,
சேத்துட்டா, போதும் ,


எந்த பக்கம் இருக்கும் கெட்ஜெட்டில் வேண்டுமானாலும் போடுங்க 
அது கரீக்டா வந்துடும் !! 
இப்போ !! உங்க பதிவுகள் எல்லாம் சொம்மா உஸ்தாது கணக்கா 
இருக்கும் !! 


உங்க கருத்த சொல்லுங்க , அப்பிடியே ஒரு ஓட்ட thamilish ல 
போட்டுடுங்க தலீவா !! 
42 கருத்துகள்:

Prathap Kumar S. said...

அண்ணாத்த ஷோக்காகீது அண்ணாத்த... ரொம்ப டாக்ஸ்பா...

டவுசர் பாண்டி said...

வாங்க தலீவா !! சூடான உங்க கர்துக்கு ரொம்பவே டாங்க்ஸ்பா !! ஒரு ஒட்டு தான் குத்துனா இன்னாவாம் !!
அக்காங் !!

கிருஷ்ணா (Krishna) said...

நல்லா தான் சொல்லீறிக் கேப்பா.

வோட்டும் குத்தியாசிப்பா.

தேங்க்ஸ் பா.

Rajan said...

மேல பேஸ்ட் பண்றதுனா எப்புடி !

அது மேலயா இல்ல அதுக்கு மேலயா

Dr.Rudhran said...

நன்றி

டவுசர் பாண்டி said...

//நல்லா தான் சொல்லீறிக் கேப்பா.
வோட்டும் குத்தியாசிப்பா.//- கிருஷ்ணா,


அண்ணாத்தே !! உங்க வர்கைக்கி அப்பால ஒட்டு குத்தனதுக்கு டாங்க்ஸ் தலீவா !!

டவுசர் பாண்டி said...

//மேல பேஸ்ட் பண்றதுனா எப்புடி !
அது மேலயா இல்ல அதுக்கு மேலயா//-rajan RADHAMANALAN,அந்த body கோடிங் குக்கு மின்னாடி கரசர வெச்சி பேஸ்ட் குடு தல , ( அதாவது , இந்த கோடிங்குக்கு அடுத்த வரில ]] body கமான்ட் வரா மேரி குடுங்க )

டவுசர் பாண்டி said...

// நன்றி // -Dr.Rudhran கூறியது.

டாங்க்ஸ் தலீவா !!

kishore said...

சூப்பர் தகவல் நண்பா நன்றி..

டவுசர் பாண்டி said...

//சூப்பர் தகவல் நண்பா நன்றி.//-KISHORE கூறியது,


உங்க வர்கைககி ரொம்பவே டாங்க்ஸ் தல !!

S.A. நவாஸுதீன் said...

நல்ல விஷயம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாண்டிண்ணா

டவுசர் பாண்டி said...

//நல்ல விஷயம். ரொம்ப தேங்க்ஸ் பாண்டிண்ணா//-S.A. நவாஸுதீன் கூறியது,

வாங்க தலீவா !! உங்க வருகைக்கி அப்பால கருத்துக்கு ரொம்பவே டாங்க்ஸ் தல !!

ராஜேஷ் said...

தலீவாவா... உனக்கு இம்புட்டு அறிவா

வேலன். said...

இதை இதை தான் நான் தேடிகிட்டுஇருந்தேன்..நன்றி நண்பரே....

வாழ்க வளமுடன்,
வேலன்.

Paleo God said...

இன்னமோ போ உன் பெட்டிக்கு போன தபா வந்து போனதுல ஒரு கானா சும்மா பீரிட்டுகினு வன்சு... தோச்துங்கல்லாம் சூபரா கீதுன்னு ஒரே குஜால்தான் .. ஏதோ நம்ம சனத்துல நீயாவது இங்கிலீஸ் கத்துகினு அத அல்லாருக்கும் கத்துக்குடுக்கிரியே... மெய்யாலுமே நீ வாத்தியார்தான்... டான்க்சுப்பா..

டவுசர் பாண்டி said...

//தலீவாவா... உனக்கு இம்புட்டு அறிவா ? //-RAJESH கூறியது.


போன மாசம் , நம்ப பீச்சாண்ட , ஒரு சாமியார் கிட்ட லேகியம் வாங்கி துன்னேன் தலீவா !!

அதுல இர்ந்து , இன்னா !!
இன்னாமோ !! அல்லாம் பிரியுதுபா !! சோக்கு சாமியார் தான் போ !! அப்பால உனுக்கு ஒனுமா ?

Jaleela Kamal said...

அண்ணாத்தே .. உங்களுக்கு.. இம்புட்டு அறிவா ?

அண்ணாத்தே ரொம்ப தாங்க்ஸ் பா
ஒரு நாள் உட்கார்ந்து எல்லா டிப்ஸையும் பார்க்கனும்

டவுசர் பாண்டி said...

//இதை இதை தான் நான் தேடிகிட்டுஇருந்தேன்..நன்றி நண்பரே//-வேலன். கூறியது.


அய்யே !! இத்துக்கு போய் இன்னாத்துக்கு டாங்க்ஸ் அல்லாம் சொல்லிக்கீனு !! உங்க வர்கைக்கி ரொம்ப டாங்க்ஸ் தல !!

பாலா said...

வாத்யாரே.., நாஸ்தி பண்ற மாமே!! ஒன் கிட்னிமேறி வோற ஆருக்கு கிட்னி வேலை செய்த் சொல்லு நைனா!

டவுசர் பாண்டி said...

//ஒரு கானா சும்மா பீரிட்டுகினு வன்சு.//-பலா பட்டறை கூறியது.

அப்போ எடது உடு தல !!

//ஏதோ நம்ம சனத்துல நீயாவது இங்கிலீஸ் கத்துகினு //

நானு ஒரு பிஸ்கோத்து !! பையன்
தல !! உங்க வருகைக்கி +கர்துக்கு ரொம்பவே டாங்க்ஸ் பா !!

டவுசர் பாண்டி said...

//அண்ணாத்தே .. உங்களுக்கு.. இம்புட்டு அறிவா ?//-Jaleela கூறியது.


ஆஹ் , நீங்க கண்டி தங்கச்சியா பூட்டதால சும்மா உடறேன் !! கொஞ்சம் மேல பாருங்க !!
அய்யே !! உங்க ஊட்டு சீலிங்க இல்லப்பா !!

RAJESH - இன்னு நம்ப கூட்டாளி ஒர்த்தர் இதர் மேரி கேள்விக்கி பதிலு குட்துக்கறேன் அத்த ரவ படிங்க !! அக்காங் !!

( நம்பள யாருமே நம்ப மட்டேன்றான்களே !! )

டவுசர் பாண்டி said...

//வாத்யாரே.., நாஸ்தி பண்ற மாமே!!//-ஹாலிவுட் பாலா கூறியது.

வா மச்சி !! மேட்டரு தூளாக் கீதா !! எனுக்கு இன்னாவோ இதுக்கு மின்ன போட்ட மேட்டரு தான் தூளாக் கீராமேரி ஒரு நெனப்பு !!

//ஒன் கிட்னிமேறி வோற ஆருக்கு கிட்னி வேலை செய்த் சொல்லு நைனா!//

அய்யே !! சானாக் கடைல வந்து , முட்டத் தொக்கு கீதான்னு கேக்கறா மேரி இன்னா கேள்வி கேட்டுட்ட
மச்சி !!

பெருங்காயம் said...

நல்லாக்கீது அண்ணாத்த. உன்வுட்டான்டா அடிக்கடி வந்துட்டு போரதால உன் பாசை எனக்கும் ஒட்டிக்கும் போலகீதே

டவுசர் பாண்டி said...

//நல்லாக்கீது அண்ணாத்த. உன்வுட்டான்டா அடிக்கடி வந்துட்டு போரதால உன் பாசை எனக்கும் ஒட்டிக்கும் போலகீதே//- விஜய் கூறியது


டாங்க்ஸ் தல !! நம்ப ஏரியாக்கு வர்ற அல்லாரும் , நம்ப பாஷைய தான் தல பேசுறாங்கோ !! ( ஒன்னியு ஆவது , பேப்படாதே )

கணேஷ் said...

தொடர் கதை எழுதும்போது, அடுத்த பகுதி(அதாவது அடுத்த போஸ்ட்)க்கான லிங்க் (பேஜினேஷன்) மட்டும் கொடுப்பது எப்படி பாஸ்?

puduvaisiva said...

டவுசர் பாண்டி டக்கராகீது பா

நட்புடன் ஜமால் said...

நெம்ப டாங்ஸ்ப்baa

நானும் நெம்ப நாளா கூவிக்கினுக்கீறேன்

ப்லாக் டெம்ப்லேட் நாமே முழுதும் உருவாக்குவது எப்படின்னு க்ளாஸ் எடும்மே ...

என் நடை பாதையில்(ராம்) said...

அந்த html code ஐ எப்படி தல post பண்றீங்க...

டவுசர் பாண்டி said...

//தொடர் கதை எழுதும்போது, அடுத்த பகுதி(அதாவது அடுத்த போஸ்ட்)க்கான லிங்க் (பேஜினேஷன்) மட்டும் கொடுப்பது எப்படி பாஸ்?//-கணேஷ் கூறியது.


தல உங்க வர்கைக்கி டாங்க்ஸ் தல !! அப்பால உங்க சந்தேகம் எனுக்கு செரியா பிரியல !!

நீங்க கேக்கறது , href = கமண்டு தான் இன்னு நெனைக்கறேன் தல !!


<a href="http://athekangal.blogspot.com/" target="_blank">டவுசர் பாண்டி</a>


இந்த கமண்டு போதுமா பாருங்க !! இல்ல போட்டோ குட்து அத கிளிக் பண்ணா நெக்ஸ்ட் பேஜ் போறா மேரி ஒனும்னா !! இந்த பக்கம் போய் பாருங்க தல !!

http://www.eobcards.com/tutorial3.htm#toc

டவுசர் பாண்டி said...

//டவுசர் பாண்டி டக்கராகீது பா//-புதுவை சிவா,


வாஜாரே !! உங்க வர்கைக்கி டாங்க்ஸ்பா !! அப்பால இன்னா தல ரொம்ப நாளா ஆளையே காணோம் !! அடிக்கடி வாங்க தல !!

டவுசர் பாண்டி said...

//நெம்ப டாங்ஸ்ப்baa//-நட்புடன் ஜமால் கூறியது,

வாங்க தோஸ்து , உங்க கருத்துக்கு டாங்க்ஸ் வாஜார் !!

//ப்லாக் டெம்ப்லேட் நாமே முழுதும் உருவாக்குவது எப்படின்னு க்ளாஸ் எடும்மே//

ஐயையோ !! தல எனுக்கு ஆன்னா ஆவன்னாவே ! ! தெரியாது தல , ஆனா இந்த கோடிங்கு மேல ஒரு காதலு மத்த படி ,

நாம உபயோகப் படுத்துற இந்த ப்ளாக்குல சிலது மட்டும் தான் ஜிகினா வேல செய்ய முடியும் தல , ஏன்னா மொத்த சுவிட்சும் google காரன் கிட்ட தான் கீது !!

( ஓசில ஓரளவுக்கு தான் செய்ய முடியும் )

நானு கம்பீட்டரு பத்தி எல்லாம் பட்ச்சவன் இல்ல தல , இப்ப நெட்டுல படிச்சி அத யூஸ் பண்ணி பாத்துட்டு அப்பால தான் சொல்றேன் !!

(நேரமிருப்பின் எனது 50 -வது பதிவை பார்க்கவும் )

டவுசர் பாண்டி said...

//அந்த html code ஐ எப்படி தல post பண்றீங்க.//-என் நடை பாதையில்(ராம்) கேட்டது.


தல உங்க வருகைக்கி டாங்க்ஸ் வாஜாரே !!

இந்த மேரி கோடிங்க போஸ்ட் பண்றதுக்கு மின்ன நமளோட HTML - ல ஒரு கோடிங்க சேக்கணும் , அப்பால &lt ; and &gt : இது மேரி யூஸ் பண்ணி <pre>.tage மூலமா பண்ணலாம் !!

தல ஆனா ஒன்னு மண்ட காஞ்சி மசால் வடை ஆயபூடும் பா !!

உங்களுக்கு இன்னும் விளக்கமாக தெரிய வோணும்னா என் மெயிலுக்கு வாங்க தல !!

dayanji said...

We're sorry, but we were unable to complete your request.
அப்படீன்னு காட்டுது நைனா.........

டவுசர் பாண்டி said...

//We're sorry, but we were unable to complete your request.
அப்படீன்னு காட்டுது நைனா//-dayanji கூறியது.தல , நாம தப்பு செய்வோம் !! ஆனா இந்த பொட்டி " ? " நீங்க கரீட்டா !! போடுங்க தல வரும் !! இங்க கீற கோடிங்க ஒன்னு உடாம காப்பி பண்ணுங்க எதுனா உட்டுட்டு இருப்பீங்க வேற ஒன்னியும் இல்ல , அப்பிடியும் வரலன்னா எனுக்கு மெயில் பண்ணுங்க கோடிங்க அனுப்பறேன் !! வருகைக்கி டாங்க்ஸ் தல !!

Mohan said...

சூப்பரா இருக்கு தல! ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கு!!

டவுசர் பாண்டி said...

//சூப்பரா இருக்கு தல! ரொம்ப யூஸ்புல்லா இருக்கு!!//- Mohan கூறியது.


இன்னா தலீவா !! ஆளையே
காணோம் !! எப்புடி கீரீங்கோ ? உங்க கருத்துக்கு ரொம்பவே டாங்க்ஸ் பா !!

மோகனகிருஷ்ணன் said...

பட்டைய கிளப்புங்க... சார் நீங்க எங்கயோ போய்யிடீங்க சார்....

டவுசர் பாண்டி said...

//பட்டைய கிளப்புங்க... சார் நீங்க எங்கயோ போய்யிடீங்க சார்.//-மோகனகிருஷ்ணன் கூறியது,


டாங்க்ஸ் தலீவா !! நாமல்லாம் யாரு ? - - - - - - பதிவருங்க இல்லியா ? அதாம்பா !! அக்காங் !!

ரோஸ்விக் said...

இன்னாமா சொல்லீக்கிராபா. ஆனா நம்ம இப்புடி பக்கம் பக்கமா எழ்தீக்கினு இருந்தா படிக்க வாரவங்கோ நம்மள கீச்சுடுவாங்கோ. அதுக்காண்டி உஷாரா இருந்துக்க பாண்டி.

:-))

டவுசர் பாண்டி said...

//இன்னாமா சொல்லீக்கிராபா.//-ரோஸ்விக் கூறியது.


உங்க வருகைக்கி ரொம்பவே டாங்க்ஸ் தல !! இன்னாத் தலைவா இந்த மேரி சொல்ட்டே இந்த டவுசரு எழ்தெர்த்தே கொஞ்சூண்டு தானே !! ( உன்னும் எவ்ளோ கீது ? )

பாலா said...

superra keethu

WORLD COLLEGE FRIENDS said...

thalaiva paste pannuna HTML error nu solluthu neenga than epadiyavathu help pannanum

கருத்துரையிடுக

.
.
எதாவது புரீரா மேரி எழ்து தலீவா !! .

நம்ப பேட்டைக்கி வந்து , நம்பள, கண்டுகுனதுக்கு ரொம்ப டாங்க்ஸ், வாஜாரே !! அடிக்கடி வந்துட்டுப் போங்க தலீவா !!

இப்ப நேரம் / தேதி

அவாடு குத்தாங்கோ

Photobucket Photobucket

50 -வது பதிவிற்காக, சகோதரி ஜலீலா கொடுத்த விருது

Photobucket

BEST TECHNICAL AWARD

Photobucket Photobucket

இங்கல்லாம் கீறேன்.

அடிக்காதீங்க !! !! !!!

 

IcyBlue | Copyright © 2009 - Blogger Template Designed By Simrandeep Singh